(+359) 2 958 28 47 info-2224707@edu.mon.bg
Спортна школа София

Център за подкрепа за личностно развитие

Спортен календарСтратегия за развитие

За школата

Ученическа спортна школа „София” е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, по силата на чл.33а,т.4 на Закона за народната просвета, за организиран отдих и спорт.Съществува след преструкториране от 06.03.2000г. със заповед РД 14-19 на Министъра на образованието / ДВ бр.28 от 2000г./.Подчинена е на Министерството на образованието,младежта и науката и се финансира от Столична община.

С наредба от 2016 година Ученическа спортна школа „София” е преименувана в Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ осъществява държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им качества и способности в областта на спорта.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ е ЕДИНСТВЕНАТА структура за БЕЗПЛАТНО МАСОВО ОБУЧЕНИЕ  в различни видове спорт.Обхваща всички деца на територията на град София , на възраст от 5 до 18 год,които имат желание да се занимават със спорт в свободното от учебни занимания време в зависимост от интересите и потребностите си.

Обучението се осъществява в организирани групи, както следва:

  • за индивидуалните спортове по 12 деца в група,
  • за колективните игри – по 15 деца в група.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ разполага с висококвалифициран преподавателски състав.Всички учители/треньори притежават диплома за висше образование от НСА „В.Левски” със специалност  „треньор” по съответния спорт.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ осъществява учебно-тренировъчната си дейност в 8 училищни басейна, спортна зала „Триадица”, стадион „В.Левски”, спортна зала „Славия”, спортна зала „Локомотив”, във физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.

Основни насоки в учебно-тренировъчната работа са:

  • Подобряване на умственото и физическото развитие на учениците, чрез организирани занимания с няколко годишен цикъл на обучение и обословена спортна подготовка, по избран от тях спорт;
  • Изграждане на мотивация за системни спортни занимания и здравословен начин на живот;
  • Организиране и провеждане на спортни прояви, турнири и други мероприятия под патронажа на Столична община, както и участия в състезания от спортния календар на МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта;
  • Насочване на талантливи спортисти към спортни училища и представителните отбори на клубовете;
  • Занимания в детските градини по художествена и спортна гимнастика.

Нашата структура за масово обучение служи за пример през последните години в ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ за обхващането на повече деца в занимания със спорт.

Адрес

Град София
ул.”Метличина поляна” 14

Работно време

Пон. – Петък: 09:00 – 17:00
Събота: Почивка
Неделя: Почивка

Контакти

Директор:+35929582908

Директор:+359884801775

Зам.директор:+35929582847

факс:+35929582883

info-2224707@edu.mon.bg

ОБРЪЩЕНИЕ

Децата ще спасят българския спорт!

Не е необходимо да си кой знае какъв капацитет, за да стигнеш до този извод в кризисното и объркано днешно време!

Бъдеще за спорта ни ще има само ако отсега заработим за детския спорт в цялото му многообразие. От чисто детската игра на улици и площадки, през целенасочено спортуване в Спортна школа „София“, откриване на таланти, насочване към спортни клубове, с цел  развиване на възможностите им и съхраняване на най-добрите за елитния спорт.

Нека насочим всичките си сили в развитието на детския спорт. Най-малкото когато пораснат децата ще ни се отблагодарят!

Соня Христова

Директор на ЦПЛР-СШ „София“

ученици

Бази

вида Спорт

установени години

Контакти

Адрес: Град София, ул.”Метличина поляна” 14

Директор:+35929582908

Директор:+359884801775

Зам.директор:+35929582847

Факс:+35929582883

Email: info-2224707@edu.mon.bg

Работно време:
Пон. - Петък: 09:00 - 17:00
Събота: Почивка
Неделя: Почивка